Szlak WidziMisiów Białystok – Interaktywna Mapa

WidziMisie – Interaktywna mapa szlaku białostockich WidziMisiów.

W 2018 r. stało się jasne, że w Białymstoku powstanie szlak WidziMisiów. W ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt zagłosowało 650 osób i tak oto pomysł wszedł w tryb realizacji.

Fizycznie jednak WidziMisie pojawiły się w przestrzeni miejskiej dopiero 30 grudnia 2021 r.

Poszczególne figurki Widzimisiów nie zostały ustawione przypadkowo, ale w konkretnym kontekście i tak oto zarysował się szlak WidziMisiów.

I tak oto, Miś Hetman oraz Misiowa-Hetmanowa, znajdują się w najbliższej okolicy Pałacu Branickich, ponieważ te dwie postaci są bezpośrednim odniesieniem do Jana Klemensa Branickiego oraz Izabelli z Poniatowskich Branickiej, którzy zamieszkiwali ów pałac.

Miś Bluesman – jak przystało na tą postać – zajmuje swoje czołowe miejsce w Alei Bluesa, która upamiętnia muzyków tego gatunku muzycznego.

Z kolei Miś Student, znużony pobieraniem nauk, przysiadł tuż przy budynku dawnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w którym obecnie mieście się Uniwersytet w Białymstoku i oparłszy się o stos książek, spogląda przed siebie.

Nieco dalej, od wschodniej strony Soboru pw. św. Mikołaja, rozdaje niedźwiadkom rybne prezenty Miś – Święty Mikołaj, który swoją osobą nawiązuje właśnie do wspomnianej wcześniej cerkwi prawosławnej.

Gdy zanurzymy się w teren dawnego getta białostockiego, spotkamy się tam z dwoma WidziMisiami: Misiem – Toczącym „śnieżną” kulę, oraz Misiem – Ursido. Ten ostatni przypomina o wybitnej postaci Ludwiku Łazarzu Zamenhofie, twórcy sztucznego, międzynarodowego języka Esperanto. Samo słowo Ursido – właśnie w języku Esperanto – oznacza niedźwiedź!

Ostatnią figurkę spotkamy przy ul. Sienkiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Jest to Miś – Aktor. Jak dobrze się przyjrzymy, Widzimiś przypomina Hamleta, który trzymając w ręku czaszkę błazna, zdaje się mówić: „być albo nie być, oto jest pytanie”.

Czy warto przejść Szlak WidziMisiów?

Spacerując i odnajdując poszczególne miejsca, można mieć nie lada frajdę, bo oprócz wyszukiwania WidziMisiów, poznajemy też kontekst miejsc, z którymi są one związane..

Wiadomym jednak jest, że pojawią się kolejne figurki, bowiem WidziMisie stały się tak bardzo popularną atrakcją, że w ramach kolejnego budżetu przypadającego na 2023 r., przegłosowano kolejnych 8 postaci.

Zanim jednak do tego dojdzie, warto dobrze poznać te, które na dobre zadomowiły się w naszym mieście.

Poniżej znajduje się mapa, na której zaznaczony został szlak WidziMisiów oraz same WidziMisie, które obecnie można oglądać na ulicach Białegostoku. Jak tylko kolejne przycupną na swoich miejscach, to i one pojawią się na mapie.